Editors' Picks
 • לאחרונה מדברים יותר ויותר על שרותי ענן,שהחלו כלהיט בארה"ב ולא בדיוק יודעים לאן זה הולך. שרותי ענן הגיעו גם לארץ,מה בעצם נותן לנו שרות הענן? אז כך,הרעיון בשרות זה הוא […]

  שירותי ענן טוב או רע?

  לאחרונה מדברים יותר ויותר על שרותי ענן,שהחלו כלהיט בארה"ב ולא בדיוק יודעים לאן זה הולך. שרותי ענן הגיעו גם לארץ,מה בעצם נותן לנו שרות הענן? אז כך,הרעיון בשרות זה הוא […]

  Continue Reading...

 • איך לבחור את המדפסת המתאימה? ישנן סוגים שונים של מדפסות בטכנולוגיות שונות,ראשית לפני שקונים מדפסת יש להגדיר את הצרכים החשובים ביותר-כמות הדפים הממוצעת המודפסת בחודש,האם יש צורך בצבע,גודל המדפסת,עלות המדפסת,עלות […]

  מדפסות

  איך לבחור את המדפסת המתאימה? ישנן סוגים שונים של מדפסות בטכנולוגיות שונות,ראשית לפני שקונים מדפסת יש להגדיר את הצרכים החשובים ביותר-כמות הדפים הממוצעת המודפסת בחודש,האם יש צורך בצבע,גודל המדפסת,עלות המדפסת,עלות […]

  Continue Reading...

 • התקנה תחזוקת שרתים: תחזוקת שרתים והתקנתם הינה דבר חשוב לארגון ומצריכה ידע ונסיון רב,ראשית בכדי לקבוע האם יש צורך בשרת יש לבדוק ולמפות את רשת המחשבים,התכנות השונות אותן פעילים במשך […]

  שרתים לעסקים, שרת דואר Exchange, שרת קבצים, שרת גיבוי ושרתי Terminal

  התקנה תחזוקת שרתים: תחזוקת שרתים והתקנתם הינה דבר חשוב לארגון ומצריכה ידע ונסיון רב,ראשית בכדי לקבוע האם יש צורך בשרת יש לבדוק ולמפות את רשת המחשבים,התכנות השונות אותן פעילים במשך […]

  Continue Reading...